Visszaélés-bejelentési szoftver

Kötelező kialakítani belső visszaélés-bejelentési rendszert:

2023. december 17-től

A törvény kihirdetésétől számított 60 nap

A törvény kihirdetésétől számított 60 nap

Mi elvégezzük Ön helyett a hatékony rendszer kialakítását

Próbáljon ki egy bejelentést:

Szolgáltatásaink

Szoftver bérlet és üzemeltetés

A havi díj az ügyfél által a Szolgáltatónak fizetett, az Etikai Forródrót szoftver használatának havi (bérleti) díja az ügyféllel kötött Szolgáltatási szerződés teljes időtartamában.

Az egyszeri belépési díj az Ügyfél által a Szolgáltatónak fizetett, az üzemeltetés létrejöttéhez és biztosításához kapcsolódó informatikai díj, mely magában foglalja:

 • az Etikai Forródrót szoftver platformjának IT telepítési költségeit,
 • a szoftver üzembehelyezésének díját 8 munkaórát meg nem haladóan,
 • az ügyfél részére nyújtott szoftver üzemeltetésével összefüggő informatikai oktatási szolgáltatásokat (online módon),
 • az ügyfél részére nyújtott informatikai help desk szolgáltatást a szerződés időtartama alatt, mely nem haladja meg naptári évente a 8 munkaórát.

Információk a szoftverünkről:

Csomagos ajánlataink:

Visszaélés-bejelentéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

A csapatunk a szolgáltatás megrendelése esetén a szervezettel egyeztetett módon kialakítja a Társaságra jellemző, tevékenységével összhangban lévő magatartási és etikai kódexet, csalásmegelőzési politikát, visszaélés bejelentésekkel kapcsolatos szabályzatot.

Üzleti Magatartási és Etikai Kódex szabályzat minta és testreszabás

Az Üzleti magatartási és Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja, hogy világosan és egyértelműen  rögzítse a szervezet alkalmazottai számára irányadó etikai normákat,  illetve kötelezően alkalmazandó magatartási szabályokat és eligazítást adjon a Társaság működése során, a mindennapok gyakorlatában a helyes és követendő magatartás szabályaira vonatkozóan. Az etikai szabályok betartása hosszútávon biztosítja a vállalkozás jó üzleti hírnevét, továbbá azt, hogy az ügyfelek, beszállítók, illetve a szélesebb nyilvánosság professzionális, megbízható partnerként tekintsen a Társaságra.

 • Szoftveres Extra csomag, szoftver nélküli Szabályzatok csomag vagy szoftver nélküli Kivizsgálói csomag megrendelése esetén a csomag tartalmazza az Üzleti Magatartási és Etikai Kódex mintaszabályzatot.
 • Az Üzleti Etikai és Magatartási Kódex szabályzat minta önállóan – csomagtól függetlenül – is megrendelhető.
 • Kérésére (plusz szolgáltatásként) egyedileg testre szabjuk az Ön szervezetére.

Üzleti Magatartási és Etikai Kódex szabályzat minta megrendelése
(25 000 Ft+ÁFA/db):

Üzleti Magatartási és Etikai Kódex testreszabás megrendelése
(15 000 Ft+ÁFA/óra):

Visszaélés-bejelentési szabályzat minta és testreszabás

A szervezeti értékek deklarálása mellett fontos, hogy a Társaság visszajelzést kapjon és arra bátorítsa a munkatársait és a vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló egyéb feleket, üzleti partnereket, hogy szólaljanak fel, amikor olyan tevékenységet vagy viselkedést látnak, amelyről úgy érzik, hogy helytelen vagy nem felel meg a vállalati értékeknek. Ennek a szabályzatnak az a célja, hogy világos iránymutatásokat adjon arra vonatkozóan, hogyan közelíti meg és kezeli a szervezet ezt a visszajelzést.

A visszaélés-bejelentési szabályzat minta részletesen bemutatja a belső visszaélés bejelentési rendszer működését, azok elérését a bejelentő számára, annak folyamatát és eljárásrendjét, valamint a bejelentő és bejelentéssel érintett személy(ek) személyes adatainak kezelésével, a bejelentők védelmével összefüggő szabályokat.

 • Csomag megrendelése esetén, akár szoftveres csomagot, akár szoftver nélküli csomagot választ, a Visszaélés-bejelentési mintaszabályzat a csomag részeként megrendelést és kifizetést követően az általunk küldött levél alapján letölthetővé válik az Ön számára.
 • A visszaélés-bejelentési szabályzat minta önállóan – csomagtól függetlenül – egyedileg is megrendelhető, kérésére (plusz szolgáltatásként) testre szabjuk az Ön szervezetére.

Visszaélés-bejelentési szabályzat minta megrendelése
(50 000 Ft+ÁFA/db):

Visszaélés-bejelentési szabályzat testreszabás megrendelése
(15 000 Ft+ÁFA/óra):

Csalásmegelőzési szabályzat minta és testreszabás

A vállalati csalási politika azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse a Társaság elleni ún. foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények felderítését és azok megelőzését segítő hatékony és eredményes ellenőrzéseket nyújtson. A Társaság célja a következetes szervezeti viselkedés előmozdítása azáltal, hogy egyértelmű iránymutatást ad a munkavállalók és a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő felek részére, és programokat és egyértelmű eljárásrendet dolgoz ki a csalások megelőzésére, a hatékony belső ellenőrzési rendszer fejlesztésére és a csalásvizsgálatok lefolytatására. 

 • A Csalásmegelőzési politika minta önállóan – csomagtól függetlenül – egyedileg megrendelhető, kérésére (plusz szolgáltatásként) testre szabjuk az Ön szervezetére.

Csalásmegelőzési szabályzat minta megrendelése
(200 000 Ft+ÁFA/db):

Csalásmegelőzési szabályzat testreszabás megrendelése (15 000 Ft+ÁFA/óra):

Etikai Forródrót szoftver oktatása kivizsgálóknak

 • Amennyiben a szervezete úgy dönt, hogy a szoftveres Extra csomagot megrendeli és saját szervezetén belül kívánja megoldani az incidensek kivizsgálását, akkor a kivizsgálók (adminisztrátorok) részére online (webinar), illetve online megtekinthető oktatóvideón keresztül biztosítjuk a képzést. Ez a szolgáltatás a szoftveres Extra csomag részét képezi.
 • Az Etikai Forródrót szoftver oktatása kivizsgálóknak oktatóvideónkat, valamint a webinart egyedileg is megrendelheti.

Etikai Forródrót szoftver oktatása kivizsgálóknak - oktatóvideó megrendelése
(15 000 Ft+ÁFA/db):

Etikai Forródrót szoftver oktatása kivizsgálóknak - webinar megrendelése
(50 000 Ft+ÁFA/alkalom):

Visszaélés-bejelentési rendszer oktatása munkavállalóknak, illetve visszaélés-bejelentésre jogosultaknak

 • Amennyiben a szervezete úgy dönt, hogy a szoftveres Extra csomagot megrendeli, akkor a bejelentésre jogosultak (munkavállalók) részére online megtekinthető oktatóvideón keresztül biztosítjuk a visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő munkavállalói képzést. Ez a szolgáltatás a szoftveres Extra csomag részét képezi.
 • A Szervezete választása alapján biztosítunk lehetőséget webinarra és jelenléti oktatásra is.
 • Az Etikai Forródrót szoftver oktatása munkavállaóknak oktatóvideónkat, webinart, valamint a jelenléti oktatást egyedileg is megrendelheti.

Visszaélés-bejelentési rendszer oktatása munkavállalóknak, illetve visszaélés-bejelentésre jogosultaknak - oktatóvideó megrendelése
(30 000 Ft+ÁFA/db):

Visszaélés-bejelentési rendszer oktatása munkavállalóknak, illetve visszaélés-bejelentésre jogosultaknak - webinar megrendelése
(50 000 Ft+ÁFA/alkalom):

Visszaélés-bejelentési rendszer oktatása munkavállalóknak, illetve visszaélés-bejelentésre jogosultaknak - jelenléti oktatás megrendelése
(50 000 Ft+ÁFA/fél nap (4óra):

Visszaélések kivizsgálása

Nem elegendő egy rendszert kialakítani, azt működtetni is kell.

Számos ok létezik, amiért a szervezetek külső feleket bíznak meg a visszaélés-bejelentések (incidensek) kivizsgálásával, amely a bejelentési rendszer hatékonyságát és eredményességét növeli. A legfőbb ok, hogy a szervezet sokszor nem rendelkezik megfelelő specialistákkal (csalásvizsgálók, bejelentővédelmi ügyvédek), illetve, ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy a bejelentők sokkal jobban bíznak abban, ha az általuk bejelentett visszaélést egy, a szervezettől független szakértői csapat vizsgálja ki. Ebben az esetben bejelentenek olyan incidenseket is, amelyeket félnek bejelenteni akkor, ha tudják, hogy a visszaélést pl. a menedzsment tagjai vizsgálják ki.

Az incidensek kivizsgálását – havi egy bejelentésig – átalánydíjas szolgáltatás keretében is elvégezzük, amely a szoftver nélküli Bejelentések csomagot választó szervezetek esetében ezt a szolgáltatást kedvezményesen kínáljuk az Ön szervezetének. Ez a szolgáltatás a szoftver nélküli Kivizsgálói csomag részét képezi.

Az incidensek kivizsgálását – havi két bejelentésig – átalánydíjas szolgáltatás keretében is elvégezzük, amely a szoftver nélküli Szabályzatok csomagot vagy szoftveres Extra csomagot választó szervezetek esetében ezt a szolgáltatást kedvezményesen kínáljuk az Ön szervezetének. 

Az incidensek kivizsgálását – az átalánydíjas havi szolgáltatást ide nem értve – óradíjas szolgáltatás keretében is elvégezzük, mely a szoftver nélküli csomagot választóknál a Bejelentések és a Kivizsgálói csomag esetében kedvezményesen vehetők igénybe.

A visszaélések kivizsgálását (mind az átalánydíjas, mind az óradíjas szolgáltatásunkat) egyedileg is megrendelheti.

Visszaélések kivizsgálása (havi átalánydíj szóbeli bejelentések, incidensek kivizsgálására) - havi max 1 bejelentés kivizsgálás megrendelése
(20 000 Ft+ÁFA/hó):

Visszaélések kivizsgálása (havi átalánydíj szóbeli bejelentések, incidensek kivizsgálására) - havi max 2 bejelentés kivizsgálás megrendelése
(30 000 Ft+ÁFA/hó):

Incidensek kivizsgálása / bejelentővédelmi ügyvédi tevényeség megrendelése
(25 000 Ft+ÁFA/óra):

Átvilágítás

A visszaélés-bejelentési rendszer kialakításának kezdő lépése a szervezet jogi-, működési környezetének, valamint a belső ellenőrzési folyamatának felmérése, a visszaélésekre való lehetőségek előfordulásának csökkentése. Racionális üzleti döntésnek bizonyul a működés átvilágítása abból a célból is, hogy kialakíthatók és hatékonyan működtethetők legyenek a szervezet belső szabályzatai és a szervezeten belül előforduló visszaélések csökkenjenek.

Szoftveres Extra csomag megrendelése esetén az átvilágítási szolgáltatásainkból kedvezményeket adunk, ugyanakkor az átvilágítást egyedileg is megrendelheti.

Csalásvizsgálati audit megrendelése
(25 000 Ft+ÁFA/óra):

Jogi audit megrendelése
(25 000 Ft+ÁFA/óra):

Belső ellenőrzési audit megrendelése
(25 000 Ft+ÁFA/óra):

Bejelentések űrlap visszaélés-bejelentési felület

 • Az Etikai Forródrót csapata egy kedvezményesen elérhető visszaélések bejelentésére alkalmas felületet kínál kizárólag az 50 fő foglalkoztató alatti szervezetek részére. Ez a szolgáltatás kizárólag a szoftver nélküli Bejelentések csomagban érhető el, annak a részét képezi. (Ez a felület NEM az Etikai Forródrót/Falcony szoftver része!) 
 • A szoftver nélküli Bejelentések csomag választásával az Ön szervezete megfelel a hazai jogszabályoknak és lehetőséget biztosít a visszaélések bejelentésére.
 • A Bejelentések felület egy nyílt linken elérhető visszaélés-bejelentési űrlapot tartalmaz, ahol a Bejelentő a legfontosabb adatokat kitöltve eljuttathatja a bejelentését a kivizsgálónak. 
 • A bejelentőnek a Bejelentések felületén lehetősége van bizonyítékok feltöltésére is.
 • A Bejelentések felületén a szoftver nélküli Bejelentések csomag megrendelése után megjeleníthető a szervezet Visszaélés-bejelentési szabályzata is (kérés esetén akár további szabályzatok is), a szervezet saját logoja is és ezen a platformon a névvel történő korlátlan számú visszaélés-bejelentésre van lehetőség.
 • A szoftver nélküli Bejelentések csomagot megrendelő szervezet részére biztosítjuk a bejelentésre jogosultak (munkavállalók) szoftver nélküli visszaélés-bejelentési szabályzatról szóló oktatóvideónkat, valamint a Bejelentések felület használatával kapcsolatos bejelentői oktatóvideónkat, melyek online megtekinthetőek.
 • Bejelentések szoftver nélküli csomag választása esetén egy egyszeri regisztrációs díj 10 000 Ft+Áfa és a havi 2 500 Ft+Áfa összeg fizetendő.
error: A tartalom védett!

Szoftveres mikro csomag megrendelése

Szoftveres mikro csomag megrendelése

Szoftveres kis csomag megrendelése

Szoftveres kis csomag megrendelése

Szoftveres közepes csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése