Visszaélés-bejelentési szoftver

Kötelező kialakítani belső visszaélés-bejelentési rendszert:

2023. december 17-től

A törvény kihirdetésétől számított 60 nap

A törvény kihirdetésétől számított 60 nap

Mi elvégezzük Ön helyett a hatékony rendszer kialakítását

Próbáljon ki egy bejelentést:

Mit kínál az Etikai Forródrót szoftver?

Anonim visszaélés-bejelentési csatorna, ami megfelel az előírásoknak

Az EU visszaélés-bejelentési rendelete szerint minden olyan szervezet, amely legalább 50 munkavállalóval rendelkezik, valamint olyan önkormányzat, amelynek több mint 10 ezer lakosa van, köteles visszaélés-bejelentési rendszert kialakítani. A mi szoftveres megoldásunkkal Ön teljes mértékben megfelel az EU-s és a hazai előírásoknak is. Az Etikai Forródrót szoftverben a szervezet tagjai, valamint a szervezettel kapcsolatban lévő külső partnerek jelenteni tudják a visszaéléseket és az anonimitásnak köszönhetően a bejelentő személye védve marad.

Kivizsgáló szemszögéből

Beépített ügykezelés, értesítések és kivizsgálás

Bejelentés esetén egy előre meghatározott kivizsgálóhoz kerül a bejelentett észrevétel a szoftverben. A bejelentésről a kivizsgáló e-mailben is értesül. A beépített ügykezelési rendszer lehetővé teszi, hogy a kijelölt személy egyszerre tudja figyelni mind az egyedi ügyet, mind pedig kontextusban elhelyezni azt. Amennyiben több külön bejelentés érkezik ugyanarra az ügyre, akkor ezek összekapcsolhatók egymással. Mi elvégezzük Ön helyett a bejelentések kivizsgálását! Kattintson ide a visszaélések kivizsgálása szolgáltatásunk részleteinek megtekintéséhez.

Egy kulcsfontosságú megoldás, mely könnyen szervezetre szabható

A szoftver bejelentési felületén található visszaélés-bejelentési kategóriák egyszerűen a szervezetre szabhatók. A kiválasztott szoftveres csomag tartalmának megfelelően a szervezet eldöntheti, hogy hány bejelentési csatornát kíván létrehozni. Kategorizálhatják a bejelentések típusait, akár egycsatornás bejelentési rendszerrel, ahová az összes visszaélés-bejelentés érkezik, vagy több csatornás megoldással. Az Etikai Forródrót visszaélés-bejelentési szoftver lehetőséget ad szervezetének, hogy a visszaélések észrevételei bejelentésre, kivizsgálásra és megválaszolásra kerülhessenek. A szoftverünk biztosítja a kivizsgálóval való kommunikációt is a szoftveren keresztül. A szervezet visszaélés-bejelentési szabályzatát is közzéteheti a bejelentési oldal nyílt linkjén, így mindenki számára elérhetővé válhat a szervezeten belül. Az Ön szervezete logójának elhelyezésére is lehetőség van. A szoftver több nyelven is egy web alapú nyílt linken elérhető, könnyen használható minden elektronikai eszközön (laptop, PC, okostelefon, tablet).

Védett bejelentés és kommunikáció

Egyszerű, gyors és átlátható bejelentés. Az észrevétel elküldésénél lehetőség van bizonyítékok, fotók, csatolmányok feltöltésére is. Amikor egy új visszaélés bejelentésre kerül, az automatikusan a rendszertől egy egyedi azonosítót kap, tehát az üggyel kapcsolatos mindenféle további kérdés a vizsgálat során anélkül tud megtörténni, hogy felfedné a bejelentő személyét. A kommunikáció biztonságos és felhasználóbarát a kivizsgálóval. 

Ügykategorizálás és testreszabott kérdések

Az alkalmazottai, valamint üzleti partnerei többet érdemelnek, mint egy statikus felület egyetlen szövegmezővel. A mi szoftveres segítségünkkel a sima szöveges felületen túl különböző kérdésekkel segítheti a bejelentőt (lenyíló ablakok, választható gomb, kiválasztás, többes kiválasztás funkciók,….stb.) ezáltal könnyen testre szabhatja a bejelentési űrlapjait, így világos lesz a bejelentőnek, hogy pontosan milyen információkra van szükség az adott kategóriában. Az űrlapok szerkesztése könnyebbé teszi a kategorizálást is, az okok feltárását, kulcsszavak elhelyezését, mely segíti a visszaélés kivizsgálását. Amennyiben a szervezetnek több telephelye is van, lehetősége van megadni azokat és a bejelentő ki tudja választani, hogy hol történt az adott incidens.

Adatbiztonság és személyes adatok védelme

Az általunk ajánlott, használt visszaélés-bejelentési szoftver az EU területén levő szerveren tárolja a bejelentéssel kapcsolatos adatokat, így a személyes adatokat. Azok nem kerülnek továbbításra harmadik országba és/vagy nemzetközi szervezet részére, és mindenben megfelel a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó hatályos uniós és hazai jogszabályi előírásoknak.

 

Automatizált statisztikák

Az automatizált statisztikák hozzásegítenek ahhoz, hogy jobb döntéseket tudjon hozni a szervezet vezetői abból a szempontból, hogy mely területeken kell jobban odafigyelni.

 

Főbb előnyök:

  • A visszaélést bejelentős személyek védelméről szóló vonatkozó EU 2019/1937. Irányelvnek való megfelelést leginkább ez szolgálja, bejelentő védelme sokkal inkább garantált
  • A visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó törvény az anonim bejelentésekre és azok kivizsgálására lehetőséget ad
  • Anonim bejelentésekkel több bejelentés történik, hatékonyabb visszaélés vagy csalásfelderítés
  • A munkavállalók sokkal jobban bíznak egy névtelenséget lehetővé tevő bejelentési csatornában, mivel
  • A visszaélést bejelentők gyakran félnek a bejelentések miatti megtorlásoktól, szankcióktól, anonim bejelentésekkel gyakrabban élnek
  • Az anonim bejelentési csatornák kialakításával a munkavállalók élni fognak olyan jogsértések bejelentésével, amelyet nem tennének meg a névtelenséget nem garantáló csatornákon (e-mail, telefon stb.) keresztül.

Mitől hatékony egy bejelentőrendszer?

Megtudhatja, ha a képre kattint.

1

Képzés
A munkavállalóknak és a külső fél bejelentőknek ismerniük kell a visszaélés-bejelentési szabályzatot és az információknak bárki számára elérhetőnek kell lenni.
Visszaélés-bejelentési szolgáltatásaink

2

Szakértelem és függetlenség
A bejelentések kivizsgálóinak professzionális szakmai ismerettel kell rendelkezniük és objektív vizsgálatot kell végezniük.

3

Visszacsatolás
A bejelentések visszaigazolása, nyomonkövetése és a vizsgálat eredményeiről történő tájékoztatás megerősíti a bejelentőt, hogy helyes dolgot tett.

4

Következetes eredmények
A bejelentett incidenseket fair módon kell elbírálni, függetlenül a bejelentő személyétől. Minden bejelentést kezelni kell.

5

Anonimitás
Amennyiben a visszaélés-bejelentő személye nem ismert, az fokozza a bejelentőrendszerbe vetett bizalmat és a bejelentések gyakoriságát.
Miért előnyös, ha anonim?

6

Menedzsment nélküli kivizsgálások
Amennyiben a bejelentéseket külső fél vizsgálja ki, ez garanciát jelenthet a független és elfogultságmentes kivizsgálásokra.
Mi kivizsgáljuk az incidenseket!

7

Egységes platform
Habár különböző bejelentési csatornák léteznek (e-mail, telefon, online szoftver), mégis ez utóbbi (szoftver) csatorna bizonyul a leghatékonyabbnak.
Miért?

8

Bejelentővédelem
A szervezetnek zéró toleranciát kell hirdetnie a megtorlások bekövetkezéseire tekintettel. A bejelentőkkel szembeni bármilyen megtorlást nyilvánosságra kell hozni és szigorúan szankcionálni kell.

9

Értékelések
A bejelentett visszaélések értékelése és monitoringja hozzájárul a szükséges intézkedések megtételéhez és szervezeti változtatásokhoz elősegítve a hatékony működést.
Szoftverünk főbb jellemzői
error: A tartalom védett!

Szoftveres mikro csomag megrendelése

Szoftveres mikro csomag megrendelése

Szoftveres kis csomag megrendelése

Szoftveres kis csomag megrendelése

Szoftveres közepes csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése

Szoftveres nagy csomag megrendelése